الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق   

واحد فنی شرکت هنر مهندسی رسانا در زمینه های الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق پروژه های بسیاری را انجام داده است. 

هم چنین این مجموعه این قابلیت را دارد که پروژه های خاص را به صورت سفارشی طراحی کند. برخی از پروژه های انجام شده به شرح زیر است

سامانه ورودی-خروجی پیوسته یا سامانه کنترل فرایند (USB Analog I/O) 

ماژول ورودی – خروجی آنالوگ یا دیتالاگر آنالوگ (Analog Network Interface Module) 

ماژول ورودی – خروجی دیجیتال یا دیتالاگر دیجیتال (Digital Network Interface Module) 

منابع تغذیه (Power Supply) 
دستگاه قرائت داده باGSM(GSM Read-Out) 

دستگاه محورشمار (Axle Counter) 
سامانه سرماساز بسیار سرد (Cryogenics Cooler) 

سامانه کنترل و قرائت دما (Temperature Control and Readout System) 

پیاده سازی پایش هوشمند در خط تولید کارخانه  نساجی 
در این پروژه هدف، پایش میزان کار هر فرد در یک خط تولید 90 نفره بود بدین صورت که با طراحی و نصب تجهیزات لازم، میزان کار هر فرد در خط تولید اندازه گیری شده و به یک سرور از طریق پروتکل485RS  ارسال شود تا مدیر خط تولید قادر باشد در هر مکانی که هست از طریق اینترنت وضعیت تولید را به صورت گزارش های روزانه، هفتگی و ماهانه به صورت آنلاین رصد کند. 

کنترل فشار مخزن گاز آرگون سخت کاری فلزات