واحد بازرگانی توانایی انجام مذاکرات فنی در فرآیند طراحی و ساخت سیستمها و تجهیزات (انتخاب قطعات هدفمند و متناسب با پروژه) را دارد. ترخیص از گمرک و تعهدات حمل کالا، پیشنهادات مناسب و با قیمت بهینه، ارسال کالا در بسته بندى دقیق و در زمان مناسب از دیگر مزایای این مجموعه است. کلیه امور ترخیص کالاو تشریفات گمرکی از گمرک های کشور از جمله گمرک شهریار ، گمرک فرودگاه امام خمینی ، گمرک غرب و گمرک شهید رجایی بندرعباس در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.