بخش بازرگانى با توجه به دارا بودن دانش و تخصص فنى لازم مىتواند در مراحل صادرات خدمات ارزنده ای ارائه بدهد. 

سابقه مشاوره در زمینه صادرات کالا، همکارى و تعامل با شرکت هاى معتبر در چندین کشور از جمله عمان، ترکیه و هنگ کنگ 

این مجموعه را در امر صادرات محصولات توانمند نموده است.